Przystań... Zatańcz...

Przystań…Zatańcz… to projekt artystyczny, będący swoistą eksploracją relacji ciała z miastem.

Przystań… - Zatańcz… to opowieść o Gorzowiankach - tancerkach, które życiowo, przestrzennie, duchowo i mentalnie są w różnych miejscach. Łączy je jedno: miasto, w którym się urodziły. Miasto, które kochają, lub nienawidzą. Miasto, które daje, lub odbiera możliwości. Ta relacja osoby z miastem - jego przestrzenią, historią, energią i potencjałem - sprowadza się do poetyckiej narracji, której głównym narzędziem jest ruch.

Ania, jedna z tancerek, tak mówi o projekcie:

Udział w projekcie "Przystań Zatańcz" daje mi możliwość popatrzenia na siebie i na taniec z zupełnie innej perspektywy... Niełatwe pytania, które trzeba sobie zadawać w trakcie procesu twórczego, często nie spotykają się z jasną odpowiedzią. Taniec jest nie tylko rodzajem, próbą odpowiedzi, ale również przeobraża się w łącznik w relacji ja - miasto, która, poprzez taniec, staje się żywa, w dosłownym znaczeniu...Nie można tego opisać - to trzeba poczuć.

Ciało w przestrzeni miejskiej... Osobne historie i marzenia, które wywodzą się właśnie stąd.

Przystań - jako metafora bycia tu, lub tam. Jako metafora bycia duchowego. Wszystko odniesione do fizycznego bycia gdzieś, w kontekście korzeni, które każda z tancerek posiada.