19.728 zł!!!!

Z wielką radością informujemy, że koncert i kiermasz pod hasłem "Aluzja dla Aluzji", które odbyły się 25 listopada, oraz wszystkie aukcje internetowe

przyniosły nam kwotę 19.728 zł!!!!

Dziękujemy Zarządowi Stowarzyszenia, wszystkim rodzicom i przyjaciołom, którzy w tak krótkim czasie pomogli nam zorganizować tak duże przedsięwzięcie!

Dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam przedmioty na aukcje. Dziękujemy wszystkim, którzy uwierzyli w nasze marzenia i wsparli nas swoją obecnością!

Od stycznia ruszamy z remontem i dalej zbieramy fundusze!